Advent 2013-12-15

 

Az adventi időszak, a karácsony előtti napok mindig várakozással vannak tele. Mindenki szeretne másnak örömet szerezni. Így volt ez kórusunk életében is. S mi is lehetne az, amivel örömet tudunk adni embertársainknak: a zene, az éneklés. Ezért már az őszi időszakban elkezdtük szervezni a decemberi koncertünket: rögzítettük az előadás időpontját, lekötöttük a ciszter Nagyboldogasszony templomot, kijelöltük a karácsonyi dalokat, felkértük az ismerős orgonaművésznőt, és lelkesen tanultuk a darabokat. Ebben az időszakban mindenki szívesebben fordít időt a próbákra, így a szinte teljes taglétszám rendelkezésére állt a karnagyunknak. Sőt örömmel mondhatjuk, hogy újak is jelentkeztek, és aki megfelelő számú próbán részt vett, énekelt is.

Ezután nagy örömmel próbáltunk december 12-én a főpróbán, majd december 15-én az esti mise után 35-en álltunk fel a pódiumra. A közönség hívogatása is mintaszerű volt. A kórus tagjai megkapták a plakátot e-mail levélen keresztül. Már jelentős címünk van az érdeklődőktől is, így mintegy 60 kedves közeli és távoli ismerőst e-mailben hívtunk meg. A hagyományos postai kihordás is működik: akiknek nincsen e-mail elérhetőségük, számukra a lakcímükre hordtunk ki mintegy 50 borítékolt, összehajtható meghívót.

Jóleső érzés volt látni a megtelt templomot, köszönteni a kedves ismerősöket, és közben felhelyezni a koncert műsorát a padokra. A koncertet egy orgonaszám nyitotta meg, Ferenczyné Koós Anita orgonaművész tolmácsolta Gárdonyi Zoltán: Adventi fantázia című szép művét. Ezt követően Szabó Balázs zenetörténész konferálta fel az első blokkot, amelyben többféle idegen nyelvű kórusmű szerepelt. Ezt követte ismét egy orgonaszám, Cesar Franck: Pastorale című műve. Végül  magyar nyelvű karácsonyi dalok éneklésével zártuk fellépésünket. Ezután Brückner Ákos Előd atya, a templom plébánosa felolvasta Spányi Antal püspök úr köszöntő szavait, majd orgona kísérettel a kórus és a nézők együtt elénekelték a Csendes éj című közismert karácsonyi dalt. A lelkes taps arra ösztönözte a karvezetőt, Szabó Adriennt, hogy pár szóban megköszönje a buzdítást, és a repertoáron levő Ír áldás című dal magyar szövegének elmondásával kívánjon kellemes karácsonyt és boldog új évet a jelenlevőknek. Persze a kórus ráadásnak elénekelte ezt a nagyon kedvelt darabot.

A koncert befejeztével a kórus a Fő téren felállított színpadhoz vonult, ahol néhány dal eléneklésével búcsúzott el az utcai közönségtől. Jóleső érzés volt látni a kipirult, mosolygós arcokat, és tudni, hogy énekünkkel örömöt szerezhettünk a résztvevőknek.

Székesfehérvár, 2013. dec.18.

                                                                                              Szabó Balázs

                                                                                              kórustitkár

 

Adventi hangverseny 2013-12-01

ADVENTI  KONCERT

 

A béke, a nyugalom, az elcsendesedés időszakát jelentő Karácsony közeledtével egyre több közösség nyújt segítséget az elmélyült pihenéshez.  Erre nyílott lehetőség december 1-én, amikor 3 kórus: Ars Musica Vegyes Kar (Karnagy: Szabó Adrienn),Vox Mirabilis Kamarakórus (Karnagy: Zemlényi Katica) és a Capella Regia Kamarakórus (Karnagy: Szebik Attila)  vezetői összedugták a fejüket, megragadták a lehetőséget és egy szép koncertet terveztek. Elmélyült és részletekbe menő előkészítés és közös próbák után 2013. december 1-én vasárnap 18 órakor került sor a koncertre a nagyon jó akusztikai adottságokkal rendelkező Budai-úti református templomban. A kiválasztott művek szükségessé tették egy zenekar létrehívását is. A karnagyok és a hozzájuk csatlakozó Szabó Balázs zenetörténész a fehérvári kötődésű fiatal hangszeres zenészekből egy 25 fős zenekart szerveztek, a Capella Regia Kamarazenekart, ahova a tagok örömmel és nagy odaadással csatlakoztak. Ugyancsak szükség volt énekes szólistákra, melyek felkérését Zemlényi Katica vállalta magára. A szervezés sikerült, így a koncert kezdetén a jelentős számú (mintegy 60 fős kórus és 25 fős zenekar) közreműködők mellett több mint 200 fő érdeklődő hallgatta Berze János református lelkipásztor köszöntő szavait, igemagyarázatát. Ezt követően Szabó Balázs zenetörténész  a rá jellemző lelkesedéssel és bámulatos tárgyi tudással  ismertette röviden a műveket.

A koncertet az Ars Musica Vegyes Kar kezdte, akik Young: Alleluja című művével a adták meg az örömünnep alaphangulatát. Ezt követően a Vox Mirabilis Kamarakórus  egy Rutter művet énekelt. Mozart: Laudate Domine című művét már az egyesített kórusok énekelték. Szólót énekelt Zemlényi Eszter. Két női hangra írt mű következett Eszterházy Pál: Harmonia cölesztis című ciklusából. Érdekes színfolt volt a furulyás lányok szívet gyönyörködtető játéka.

Az est főműsora J. S. Bach: 140. kantátája volt. Mint Szabó Balázs zenetörténész a bevezetőben elmondta, a mű egy Bibliai történetet dolgoz fel, ahol a Vőlegényt váró  lányok viselkedését figyelhetjük meg. Van aki éberen, a lámpásában elég olajattárolva és azokat meggyújtva várakozik, de van aki elmulasztja az éber figyelést. Karácsony előtt ez a történet párhuzamot von az egyház és az eljövendő Úr Jézussal kapcsolatos cselekedeteinkről is.

A 7 tételes műben szólót énekelt Zemlényi Eszter, Csapó József és Gradsach Zoltán.  A 7. tétel diadalmas hangjainak elhangzása után („Glóriát éneklünk neked Urunk”) a lelkes közönség oly erős tapsban fejezte ki köszönetét az előadóknak, hogy ismétlésre került sor, melynek során a Mozart mű hangzott fel még egyszer.

Jó volt ilyen magas szintű előadással is készülni a karácsony békéjére.

 

 

Székesfehérvár,2013.12.03

 

Szabó Balázs

Presbiter