HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRI SZEREPLÉSEK

Húsvét szellemisége mindig megérinti kórusunkat is, így nagy örömmel veszünk részt templomokban Passió éneklésével. Werner Alajos gregorián stílusban dolgozta fel a Máté Passiót. Ezt a művet már többször is énekeltük.

Mint ahogy arról a Fejér Megyei hírlap március 28-i tudósítása értesítést adott „Zenei művek a templomban” címszó alatt: „A Szent Imre templomban elhangzik Werner: Passiója, valamint rövidebb egyházzenei művek a 9 órakor kezdődő szentmisén március 29-én, virágvasárnap. Közreműködik az Ars Musica Vegyes Kar, Szabó Adrienn vezényletével.”

 

IMG_6471     IMG_6492

 

 

 

 

 

 

 

A Passióban a történetet éneklő evangélista (Kövér Ferenc) mellett hallhattuk Pilátust (Szabó Balázs), Jézust (Tóth Imre) és egy szolgálóleány (Bánki Mária) szavait. A misén részt vevők nagy figyelemmel kisérték a történetet. A mise liturgiájába illesztve az áldozás alatt a Dona nobis pacem (Adj békét Uram) kánont énekeltük

IMG_6485                       IMG_6483

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6465

 

A kórus választott egy másik színhelyet is. Szabó Balázs zenetörténész, a Budai református templom kántora kiderítette, hogy a Passió éneklése nem állt távol a református istentiszteleti alkalmaktól sem. Így – egyeztetve a Budai úti református lelkésszel – az április 3.-án este 18 órakor kezdődő istentiszteleten is előadtuk a Máté Passiót ugyanazon szólistákkal. Érdekes eseménye volt az alkalomnak, hogy elhangzott Gárdonyi Zsolt: Jézus hét szava a kereszten c. műve. Id. Szabó Balázs olvasta fel a Bibliából vett igéket és Szabó Balázs kántor játszotta orgonán a nagyon kifejező dallamokat.

 

Az istentisztelet alatti úrvacsoraosztásnál a kórus a „Székely asztali áldás” c. művet énekelte, majd az alkalom végén Kodály Zoltán: Mi Atyánk c. műve hangzott fel.

 

Székesfehérvár, 2015.04.04

 

 

Szabó Balázs