Otthon voltunk a Felvidéken

Az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete működése során feladatának tekinti „ az országhatárokon kívüli kapcsolatok kiépítését és ápolását”. Minden alkalmat megragadunk, hogy a zene követeként segítsük a határokon túli magyarokat, olyan élményeket adva, hogy megérthessék: fontos nekünk is a magyar nyelv, a magyar önazonosság erősítése.

Ezen alapelvet követve volt Egyesületünk 2014-ben Erdélyben, ahol Székesfehérvár testvérvárosa, Csíkszereda Önkormányzatának támogatását élvezve, vettünk részt a Csíkszeredai Régizene Fesztiválon. Nagy sikerrel vettünk részt a rendezvényen, amelyről a Fesztivál kiadványa is beszámolt.

2015-ben ezt a hagyományt folytatva – és főleg Kodály Zoltán felvidéki útján is járva- a közelmúlt neves felvidéki zeneszerzőjének, Szijjártó Jenő gyűjtéseinek helyszínén, a Zoboralján tettünk gyönyörűséges körutat.

Ha már elindultunk, szép programot állítottunk össze:

DSCF5161Rév- Komáromban kezdtünk, ahol a csodálatos református templom megtekintése után – Fazekas László felvidéki református püspök szakavatott idegenvezetésével – a dicsőséges 1849-es eseményekre emlékeztünk az „Öregvárban”, ahol annak idején Klapka György tábornok hősiességével sok magyar hazafi életét mentette meg a menlevelek kiharcolásával. Kórusunk erőssége, hogy mindenhol és minden helyzetben énekszóval fejezzük ki érzelmeinket. Így a templomban és a várban is felhangzottak köszöntésképpen a békét kérő (Dona nobis pacem) és áldást kívánó (Draskóczi: Áldáskánon) művek. Felvettük a kapcsolatot a komáromi magyar iskola és a Gaudium felnőtt kórus karnagyával, meghíva őket őszi vendégszereplésre városunkban.

 

Ezt követően utaztunk Zoboraljára, ahol az ősrégi „palóc” falvakban ma is, energiájuk megfeszítésével őrzik a magyar kultúrát. Így Zsérén találkoztunk az ottani női karral és vezető karnagyukkal. Kérésüknek eleget téve a szombati magyar misén mi is részt vettünk, kórustagunk vállalta a kántori szolgálatokat. A misét követően a két kórus előszön külön adott műsort, majd  közösen kérték a békét (Dona nobis pacem). Végül a jelenlevő magyarok nagy örömére Kodály Zoltán: Esti dal-át adták elő. Bizony nagyon megható pillanatok voltak.

Fő úti célunk a Zobor aljai falvak megismerése volt. A kiindulási pont Nyitra városa volt, ahol a várban lévő Bazilika megtekintésével indult a program. A csodálatos akusztika kinyitotta torkunkat és a jelenlevő turisták nagy örömére egyházi kánonokkal indítottuk a napot. A délután folyamán ottani szakavatott idegenvezetőnk irányítása mellett felkerestük a falvakat, és ahol megálltunk Szíjjártó Jenő: Öt kurta kórus c. művéből az arra a falura jellemző éneket adtuk elő.

DSCF5251Nagy örömünkre Pogrányban falunapot tartottak és rögtön felkértek bennünket szereplésre. Ezen felbuzdulva, a falu kultúr műsorának indításaként Szíjjártó: Bádogozzák a Pogrányi templomot c. művét  énekeltük. Csodálatos volt látni a még ma is meglevő és ünnepnapokon használt varázslatos ruhákat. A férfiak öltözete inkább fekete a kalappal együtt, de a lányok, asszonyok ezer színben pompázó ruhái feledhetetlenek.

 

 

 

Vasárnap a galántai katolikus templomban vettünk részt a magyar nyelvű misén. A mise liturgiájába kapcsolódva énekeltük az oda illő gregorián dallamokat, majd az áldozás alatt hangszeres zenével ( zongora – cselló – fuvola) szolgáltunk. A liturgia végeztével az oltár előtt önálló koncertet adtunk, ahol felhangzottak Bartók, Kodály, Berkesi, Ligeti, Bárdos, Draskóczy darabok. Koncertünket színesítettük felvidéki költők és írók verseivel, így Márai Sándor, Prohászka Ottokár püspök és Mécs László művei hangzottak el. A koncert után jó hangulatú beszélgetések alakultak ki a hallgatókkal.

Ezt követően Deákiba utaztunk, ahol a református templom istentiszteleti alkalmán vettünk részt, ahova a térségből mintegy 50 fő gyűlt össze. A műsorban még több hangszeres zene hangzott fel. Az alkalmat követően a szépen felújított templom árnyas udvarán találkozhattunk a hallgatósággal. Az ízletes, a helyszínen üstben készített gulyás elfogyasztása után a baráti beszélgetések során magyar népdalok együttes éneklésével tettük még kellemesebbé a találkozást.

DSCF5283_1

 

 

 

Deákiban egy monumentális katolikus templom együttes van, amelynek első köveit még az Árpád korban rakták le (Pápai levél 1103-ból) Ezt egy késői román háromhajós, kéttornyú, 1228-ban felszentelt templom követte. Majd az épületegyüttest bővítették még az 1875-ös esztendőben. E gyönyörű templom megtekintésében lelkes, melegszívű segítségünk volt Irénke néni személyében. Persze a monumentális kettőstemplom hangulata is éneklésre serkentett bennünket, így rögtönzött koncerttel köszöntük meg a lehetőséget.

 

 

Útközben hazafelé felkerestük az Esztergomi Bazilikát, ahol a csodálatos méretek miatt először szinte megszólalni sem tudtunk, de aztán mégis felhangzottak egyházi kánonjaink a templomot éppen látogatók örömére.

DSCF5314

Egy Duna-parti ebéddel és sétával zártuk a felvidéki utunkat.

 

 

Mit is lehet mondani egy ilyen útra emlékezve? Egy külföldi út mindig új látni valókat ad, új vidékeket, kultúrákat ismerünk meg. De most OTTHON voltunk. Ugyanaz a nyelv, ugyanaz a kultúra kísért bennünket végig az út során. Az ott élő emberek közvetlensége, nyitottsága, szeretete tette emlékezetessé ezt a 4 napot. Hadd idézzük vendéglátóink köszönő szavait:

„Hálásak vagyunk Istennek, hogy ide vezérelte Önöket és az egész kórust. Úgy érzem különösen fontos az összetartás e mostani időkben, amikor annyi minden fenyegeti magyar kultúránk és népünk jövőjét. Ha nem is évekről, de évtizedekről beszélve még nagyobb harcot kell majd vívnunk azért, hogy még sokáig megmaradhassunk azoknak, akik vagyunk. S ez így együtt sokkal könnyebb és biztosabb a megmaradás” Deáki református lelkipásztor

„Én is szívből köszönöm, hogy megajándékoztak bennünket jelenlétükkel, szép énekükkel. Annyi áldást kértek ránk a dalokból… Köszönet a gondosan kiválasztott szép versekért.” Galántai katolikus plébános

Ezek a buzdító szavak iránymutatók lehetnek további munkánkban.

 

Székesfehérvár, 2015.07.16

 

Szabó Balázs

kórustitkár

NYÁRESTI PIHENÉS

Nyár, meleg, stressz, fáradtság. Mit lehet tenni? Relaxálni, pihenni, kényelmes széken árnyat adó fák alatt ülni, esti csöndességben kellemes zenét hallgatni.

Erre hívta az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete 2015. július 2-án, csütörtökön este a Szent István Művelődési Ház udvarára a zenebarátokat.

Az est házigazdája, Szabó Balázs zenetörténész köszöntötte a szép számú közönséget, és vázolta fel az est programját, amelyben a magyar klasszikus zeneszerzők műveitől indulva a kortárs szerzők műveiig széles palettát adott a vegyes kar a kórusmuzsikából, de közben magyar írók, költők műveiből is hangzottak el az egyesület tagjainak előadásában.

Az est indításaként Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz c. művét adta elő a kamara együttes.

Ezt követően Horváthné Üveges Judit Márai Sándor: Útra kelni c. versét szavalta nagy átéléssel

IMG_7100_1

 

 

Az énekelendő művekről Szabó Balázs szólt nagy szakmai tudással, érdekesen, a tőle megszokott elbeszélő-mesélő stílusban. Ezt követően Kodály Zoltán két műve hangzott fel a vegyes kar előadásában, a „János köszöntő” és a „Miatyánk”.

 

 

 

 

 

IMG_71019

 

 

Telbiszné Csilla szép felolvasásában Prohászka Ottokár: Ó, Istenem című imáját hallhattuk, majd a  közelmúlt zeneszerzői közül Berkesi Sándor: Székely asztali áldását követően Bárdos Lajos:  Boldogasszony c. művét énekelte a vegyes kar.

 

 

Ismét vers következett: Gál Sándor: Parttalan pillanatok c. verskoszorújából válogatott Rábaköziné    Kozári Mária.

IMG_7112_1

 

 

Ezután két női kari mű hangzott el: Ligeti György: Siralmas    nékem, majd Gárdonyi  Zoltán: Jere bé, violám c. művei.

 

 

 

 

 

 

 

A versfelolvasást Dr. Kövér Ferenc hangulatos előadása zárta: egy korai Márai- verset adott elő  Virágének címmel.

IMG_7127_1

 

A koncert végéhez közeledve Szabó Balázs ismertette a befejező számokat, és jó utat kívánt a kórus  július 10-13. között tervezett felvidéki útjához. A záró számok Karai József: Hevesi köszöntő és  Szíjjártó Jenő: Öt kurta kórus c. művei voltak.

 

A közönség nagyon nagy lelkesedéssel fogadta az előadást, és a hosszú taps arra ösztönözte a kórust, hogy ráadást adjon. Először a Karai-mű csárdás tétele, majd az egyre erősödő taps után Bárdos Lajos: Tábortűznél c. műve zárta a szép estét.

A koncertet követően a már kialakult szokás szerint számos beszélgetésen cseréltek véleményt a hallgatók és az egyesület tagjai.

Székesfehérvár, 2015. július 3.

 

Szabó Balázs

kórustitkár