2015. I.félév

          2015. I. félév értékelése

 Az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete hosszú, közép és rövid távú munkavégzést tervez és valósít meg. A 2015. évre éves program került megállapításra, amelyből az év elején elkészült a 2015. I. féléves tervezet.

A tervezet 3 fő részre oszlik:

  1. Koncertek szervezése
  2. Zenei előadások megtartása
  3. Zenei ismeretterjesztő programok gyerekeknek

Az elképzelt feladatok kiértékelésére került sor 2015. július 15-én.

Nagy örömmel írhatjuk, hogy a tervezett programokat az alábbiak szerint hajtottuk végre:

  1. Ars Musica Kórus tevékenysége

A félév során a kórusnak 8 fellépése volt, ahol jelentős létszámú hallgatóság előtt adtunk műsort, és ahol a hallgatóság nagy tapssal fejezte ki elismerését, mintegy megerősítve, hogy a kórus létszámának, életkori összetételének megfelelő programok választása tetszik a hallgatóságnak, a kórus nyitottsága, a zeneművek hangulatos előadása erőssége a koncerteknek. Külön ki kell emelni a nagy sikerű felvidéki turnét, az onnan kapott pozitív visszajelzéseket. (Lásd honlap „Otthon voltunk a Felvidéken” c. híradást.)

  1. Zenei jellegű előadások

            A kísérleti jelleggel tervezett előadásokból 1 rendezvény valósult meg. Sikere azt mutatja, hogy az előadást végző egyesületi tagunk rátermettsége, szakmai tudása biztosíték a folytatásra.

  1. Zenei ismeretterjesztő programok gyerekeknek

    3.1 Versengő Zenebónia

            A Vörösmarty Színházzal közösen, a színház rendezésében kerültek megrendezésre az óvodásoknak írt interaktív zenés mesejáték előadásai. A mesejátékot egyesületünk elnöke írta, és felkérésére mellette még 3 zenetanár vett részt az előadások lebonyolításában. A félév folyamán a Pelikán teremben 19 bérletes előadás került megtartásra az óvodás csoportok nagy örömére.

3.2 Divertimento

            Az együttműködésre felkért, a munkában részvételi szándékát jelző Vörösmarty Színház váratlan visszalépése miatti nehézséget legyőzve, mégis megszerveztük a nevelési programot.

A rendezvényeket 2 formában szerveztük:

– a Szent István Művelődési Házban

– az intézményekben

7 előadás megtartására került sor a Művelődési Házban, és 5 alkalommal tartottunk előadásokat óvodákban, iskolákban. A 12 rendezvényen összesen több mint 200 gyerek vett részt.

Egy jól sikerült félév van a hátunk mögött. Amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani, és látható, hogy az általunk elképzelt irány jó. A jó együtt munkálkodás, a baráti légkör erőssége lett a csapatnak. Ez látszik egyébként a mellékelt képeken is, amelyek a félév lezárásának alkalmán készültek. A magas szintű gasztronómiát művelő egyesületi tagjaink szervezésében egy saját kemencében, saját ízesítéssel kisült csülök-partin éreztük jól magunkat.

Székesfehérvár, 2015. július 25

Szabó Balázs titkár